Ogólnopolski Konkurs Fizyczny
Nagrody

11.Nagrody dla uczestników konkursu w każdej kategorii konkursowej:
        • Laureaci I, II i III miejsca w kraju otrzymują nagrody rzeczowe w postaci sprzętu cyfrowego,
        • Laureat wyróżnienia krajowego otrzyma wydawnictwo encyklopedyczne lub albumowe,
        • Najlepszy uczeń w szkole, która zgłosi 20 lub więcej uczestników w kategorii konkursowej otrzyma nagrodę książkową,
        • Wszyscy uczestniczący uczniowie w szkole otrzymają dyplomy.

Nagrody dla Szkolnego Organizatora Konkursu:
        • Szkolny Organizator Konkursu, który zgłosił ze szkoły 10 lub więcej uczestników
          w kategorii konkursowej otrzyma dyplom uznania,
        • Szkolny Organizator Konkursu, który zgłosił ze szkoły 20 lub więcej uczestników
          w kategorii konkursowej otrzyma upominek książkowy z klasyki gatunku (kryminał, romans, sensacja).

Nagrody dla Szkół:
        • Najliczniej reprezentowane szkoły otrzymają dyplomy okolicznościowe i sprzęt informatyczny,
        • Szkoły laureatów konkursu otrzymają dyplomy okolicznościowe .