Ogólnopolski Konkurs Fizyczny
O Konkursie

Organizatorem Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego „KRĄG” jest Stowarzyszenie Upowszechniania Wiedzy i Kultury Regionalnej „Pokolenie” w Grodzisku Mazowieckim.

Konkurs przeprowadzany przez Stowarzyszenie Upowszechniania Wiedzy i Kultury Regionalnej "POKOLENIE" powstał w 2002 r. przy współpracy z Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Ideą konkursu jest:
- szerzenie wśród młodzieży wiedzy o miejscu Polski w Europie (zarówno w aspekcie historycznym, jak też współczesnym);
- propagowanie polskich tradycji, obrzędów, zabytków jako wartości ponadnarodowych;
- aktywizacja miłośników historii poprzez prezentowanie i honorowanie ich dokonań;

Tematyka Konkursu nie wykracza poza program nauczania, a skala trudności pytań pozwala na wzięcie udziału w Konkursie jak największej ilości młodzieży.

Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych.

Uczestnicy mogą wziąć udział w teście konkursowym z zakresu historii Polski i świata.

Szkoły, które zadeklarują udział‚ swoich uczniów w konkursie, przesyłają karty zgłoszeń na adres Ogólnopolskiego Organizatora Konkursu.

Testy wraz z kartami odpowiedzi i instrukcją dla Szkolnego Organizatora Konkursu są przesyłane do szkół , w terminie wyznaczonym w regulaminie konkursu poszczególnej edycji.

Szczegółowy harmonogram przebiegu Konkursu jest corocznie ustalany w Regulaminie Konkursu i przesyłany na jesieni do szkół‚ wraz z zaproszeniem do udziału w Konkursie.