Ogólnopolski Konkurs Fizyczny
O Konkursie

Organizatorem Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego „KRĄG” jest Stowarzyszenie Upowszechniania Wiedzy i Kultury Regionalnej „Pokolenie” w Warszawie.

Konkurs przeprowadzany jest przy współpracy merytorycznej z Wydziałem Nauk Historycznych i Społecznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Ideą konkursu jest :
-         szerzenie wśród młodzieży wiedzy o miejscu Polski w Europie (zarówno w aspekcie historycznym, jak też współczesnym);
-         propagowanie polskich tradycji, obrzędów, zabytków jako wartości ponadnarodowych;
-         aktywizacja miłośników historii poprzez prezentowanie  i honorowanie ich dokonań;

Tematyka Konkursu nie wykracza poza program nauczania, a skala trudności pytań„ pozwala na wzięcie udziału w Konkursie jak największej ilości młodzieży.

Konkurs adresowany jest do uczniów szkół‚ podstawowych (V i VI klasa), gimnazjów
 i szkół‚ średnich.

Uczestnicy mogą… wziąć udział‚ w jednej z dwóch form konkursu:
-         teście konkursowym z zakresu historii;
-         konkursie prac indywidualnych, 

Szkoły, które zadeklarują udział‚ swoich uczniów w konkursie, przesyłają karty zgłoszeń na adres  Ogólnopolskiego Organizatora Konkursu.

Testy wraz z kartami odpowiedzi i instrukcją dla Szkolnego Organizatora Konkursu są przesyłane do szkół , w terminie wyznaczonym w regulaminie konkursu poszczególnej edycji.

Każda zgłoszona szkoła otrzymuje indywidualny kod uczestnictwa , którym oznacza prace indywidualne oraz testy.

Szczegółowy harmonogram przebiegu Konkursu jest corocznie ustalany w Regulaminie Konkursu i przesyłany do szkół‚ wraz z zaproszeniem do udziału w Konkursie w miesiącu październiku.